Medlemsvilkor

Medlemsavgift ska vara betald innan deltagande i SvSS aktiviteter.

Medlem ska vara aktsam om föreningens egendom och ta hand om egendomen…

Allt deltagande i verksamheten sker på egen risk. Medlem ansvarar själv för att ha en olycksfallsförsäkring.

Medlem har rätt att använda föreningens segelbåtar och SUPar efter genomgången seglarskola eller annan introduktion och genomgång. Organiserade klubbaktiviteter har alltid förtur att använda utrustningen.

I nuläget finns inget krav på deltagande i arbetsdag. Dock uppskattar vi alla ideella insatser från medlemmar, som gör det möjligt för oss att driva verksamheten vidare.

Medlem ska följa SvSS stadgar