Personuppgiftspolicy

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.
Personuppgiftsansvarig
Samtycket begärs in av Svanesunds Segelsällskap, (SvSS). SvSS är personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer, personnummer, ev. fotografier och ev. vissa
hälsouppgifter.
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
SvSS behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, t.ex. kommunicera med
medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän, inlägg på sociala medier m.m.) samt hantera
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, lägeravgifter, tävlinsavgifter m.m.).
Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
På ett lagligt, säkert och transparent sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna
att raderas.
Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av
samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” som återfinns på www.rf.se alternativt genom att kontakta kansliet@stockholmssegelsallskap.se
Läs gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på www.stockholmssegelsallskap.se
Genom att klicka i rutan märkt ”Jag samtycker till behandling av personuppgifter” vid anmälan bekräftas
att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med hur mina personuppgifter kan komma
att behandlas.