Styrelsen verksamhetsåret 2023 

Ordförande: 
Karin Lagergren

Kassör: 
Johan Bjerkås 

Sekreterare: 
Lotta Lagergren 

Ledarmöter: 
Karin Egnér 

Kristoffer Hansson

Martin Källerfelt 

Martin Hassellöv 

Suppleanter: 
Helen Celander

Magnus Nilsson 

Ungdoms representanter: 
Doris Lagergren

Frode Hassellöv