Styrelsen verksamhetsåret 2024 

Ordförande: 
Martin Källerfelt

Kassör: 
Johan Bjerkås

Sekreterare: 
Rani Hassellöv

Ledarmöter:  

Erika Larsson

Helen Celander

Kristoffer Hansson

Kristina Johansson

Suppleanter: 
Torsten Nordgren

Magnus Nilsson

Ungdoms representant: 
Frode Hassellöv