Fortsättare

Fortsättarkursen riktar sig till de som har gått nybörjarkursen en eller flera veckor, antingen på vår seglarskola eller någon annanstans.

Här i Svanesund har vi en utmanande miljö för att lära sig segling, då vi har strömmar, byvind, färja och farled. Samtidigt upplevs miljön som trygg för barnen, då vi inte har så stora vågor.

Elever som går fortsättningskursen flera veckor kommer att fortsätta utvecklas på den nivå de befinner sig. I teoridelen kommer kunskaper att befästas genom repetition.

I fortsättningskursen med tävlingsinriktning får eleverna prova på grunderna i kappsegling och öva starter. För att utveckla sin kappsegling ytterligare rekommenderar vi att ni tar kontakt med en större klubb.

Vi fortsätter att ha en lekbetonad undervisning på alla nivåer, då vi tror att det är ett bra sätt att lära om segling för livet.

Vi följer Svenska Seglarförbundets kursplan för fortsättare, men de praktiska momenten anpassas efter rådande förhållanden på havet och därför kan kursveckan se olika ut beroende på vilken vecka eleven går.