Nybörjare

Vårt mål med nybörjarkursen är att skapa ett livslångt intresse för segling. Vi vill att våra elever skall tycka att segling är roligt, att de ska känna sig trygga ute på vattnet och vilja fortsätta segla.

Innan eleven är redo att gå vidare till fortsättningsgrupp förväntas det:

  • att eleven känner sig trygg i att segla ensam i sin optimistjolle även i lite starkare vind
  • att eleven ska ha insikt i hur seglet ska vara skotat vid segling i olika vindriktningar
  • att eleven själv kan rigga och rigga av sin optimistjolle samt städa undan båt och rigg utan upprepad tillsägning av ledare

Vi följer Svenska Seglarförbundets kursplan för nybörjare, men de praktiska momenten anpassas efter rådande förhållanden på havet och därför kan kursveckan se olika ut beroende på vilken vecka eleven går.