Trygghet

Vi vill att alla elever skall känna sig trygga på vår seglarskola! Att vara lite rädd när man ska ut och segla är helt normalt. Instruktörerna har hela tiden koll på barnen, så att inte rädslan tar överhanden.

Vid starkare vind erbjuds eleverna möjlighet att tillsammans med ledare segla C55. Detta ger sjövana och barnen lär sig mycket genom att titta på hur ledarna gör.

Fortsättarna kan successivt lära sig att segla i friskare vindar i den takt de själva känner sig redo. Om instruktörerna anser att det blåser för mycket kommer de att anordna aktiviteter på land

Säkerhet

Säkerheten håller vi hårt på. Flytväst är naturligtvis ett krav, men även tillgänglighet till pålitliga följebåtar som kan assistera vid behov. Våra instruktörer har stor seglingserfarenhet och vi följer de regler som Svenska Seglarförbundet (SSF) sätter upp. 

  • Alla måste kunna simma 200 meter för att få vara med på seglarskolan 
  • Man bör vara från 8 år 
  • Flytväst är ett krav i alla jollar och båtar samt på bryggan. Det är viktigt att man har en flytväst som inte förbrukas!
  • Vi har alltid minst 2 följebåtar till varje seglarskola 
  • Instruktörer är med i jollarna om det känns ensamt i början 
  • Vi provar på hur det är att kappsejsa och vända upp båten igen, under trygga förhållanden! 
  • Prata med instruktörerna om hur du känner det, det är viktigt att man börjar segla i den takt man själv vill. 
  • En vuxen skall alltid vara med och ha ett vuxet öga på våra barn. Föräldrarna ombeds i samband med anmälan att sätta upp sig på minst en för- eller eftermiddag på schemat i klubbhuset.