Villkor för SvSS seglarskola 

1.    Betalning

 • Kursavgiften är 2500:- för seglarskolan skall betalas in på BG 0707-1780 eller Swish 123 617 7794 senast 14 dagar innan kursen startar. Vid utebliven betalning finns risk att man förlorar sin plats. 
 • Medlemskap i SvSS obligatoriskt för deltagande i seglarskolan. Man kan lösa enskilt medlemskap eller teckna familjemedlemskap. Se mer under Bli medlem.
 • Medlemskap i SvSS ingår i kursavgiften ovan.

2.    Avbeställning 

 • Vid avbokning minst två veckor innan kursstart återbetalas inbetald kursavgift, undantaget expeditionsavgift 100 kr. 
 • Vid avbokning mindre än två veckor innan kursstart har SvSS rätt att tillgodoräkna sig hela kursavgiften om platsen inte kan fyllas av annan elev. 

3.    Extraordinärt väder

 • Vädret kan vi inte styra över, men vid mycket dåliga förhållanden då segling inte kunnat göras vid ett flertal tillfällen under en vecka kommer SvSS efter bästa förmåga att erbjuda eleverna ytterligare tillfällen att segla. Det är sällsynt med sådana veckor. SvSS lämnar ingen ersättning för uteblivna seglingstillfällen. 

4.    Försäkring 

 • SvSS har en generell ansvarsförsäkring som gäller om SvSS kan göras ansvarig för en person- eller sakskada. Det skall föreligga ett vållande av skada där klubben kan ställas till ansvar. Kan detta inte styrkas gäller inte detta försäkringsskydd och skadestånd kan därmed ej riktas mot SvSS. 
 • Notera att det alltså inte finns någon generell olycksfallsförsäkring kopplat till ett medlemskap hos SvSS på det sätt som t.ex. finns i grundskolan. 
 • Se mer på barnets hemkommuns hemsida om den olycksfallsförsäkring som gäller just nu. För Orust Kommun se: Orust Kommun Försäkringar
 • Ni som har med privat jolle rekommenderas att skaffa en jolleförsäkring som täcker eventuella skador på egen eller andras båt, t ex. vid kollision. Det kan dock räcka med hemförsäkring, kontrollera villkoren noga. SvSS ansvarar inte för privat egendom. 
 • Om barn har med vattenkänslig eller dyr utrustning som till exempel mobiltelefoner är det förälders ansvar. Barn kommer inte att behöva använda mobiltelefon eller andra digitala verktyg under kursen och om de behöver kontakta en vårdnadshavare hjälper instruktörerna till med det.
   

5.    Klubbens jollar 

 • Då våra jollar är i varierande skick och ålder alterneras de och man har således inte samma jolle hela veckan. Hyra av jolle ingår i kursavgiften. 
 • SvSS tar inget ansvar för egna jollar som används under seglarskolan.
   

6. ”Vuxet öga” 

 • Alla elever förväntas ha en vuxen persons närvaro en halvdag under veckan för att finnas till hands vid behov. Se mer under ”Vuxet öga”.